93. Dani dijabetologa uz 37.Simpozij Društva za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMS-a.

FB IMG 1701564323337
  1. Dana 01.prosinca 2023.godine, je održan Simpozij o debljini, pod nazivom „ZNANOST IZA DEBLJINE“ u organizaciji HED-a , Klinike za unutarnje bolesti i Medicinskog fakulteta Osijek.

Potreba za sudjelovanjem medicinskih sestara na ovakovom simpoziju je prepoznata od članova multidisciplinarnog tima koji se bavi liječenjem debljine, koja je definirana kao bolest u pandemijskom porastu. Medicnske sestre Zavoda za endokrinologiju organizirale stručni dio u kojem su aktivno sudjelovali: psiholog, nutricionist, fizioterapeut, medicinske sestre iz primarne zaštite, KBC Rijeka Zavod za endokrinologiju, Učenički dom „Sušak“ Rijeka.

KBC Osijek su predstavile medicinske sestre: Biljana Lošić Kolobarić, Daria Sladić Rimac, Jelena Rupčić, Nevenka Kovačić  (Zavod za Endokrinologiju), Marijana Lukačević (Zavod za abdominalnu kirurgiju), Sandra Hranić (Klinika za pedijatriju), te psiholog Iva  Dimitrijević  (Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje), nutriconist Maja Gradinjan Centner i fizioterapeut Svjetlana Alšić  (Klinika za unutarnje bolesti).

Prezentirani su stručni radovi o psihološkom pristupu, promjeni prehrambenih navika, utjecaj tjelesne aktivnosti na zdravlje, debljina u dječjoj dobi, te liječenju debljine novim farmakoterapijama (edukacija bolesnika od sestre edukatora)  i barijatrijskom kirururgijom (prijeoperativna priprema i postupci zdravstvene njege nakon zahvata).

Osim navedenih sudjelovanje su popratili i Medicinska škola Osijek, medicinske sestre iz Dubrovnika, Pule, Splita, Čakovca, Zagreba.

S obzirom da je debljina kompleksna bolest i na nju treba djelovati preventivnim mjerama (Hrvati pripadaju najdebljoj naciji u Europi), suradnja svih članova multidisciplinarnog tima će pridonijeti smanjenju ovog oboljenja i bolje ishode liječenja.

  1. Dana 02.prosinca 2023.godine, je održan 37. Stručni skup u organizaciji HDDEM medicinskih sestara, pod nazivom „Nacionalna strategija zdravstvene skrbi oboljelih od šećerne bolesti“. Skup je nastavljen nakon Simpozija o Debljini. Osijek je bio domaćin u izradi smjernica za zdravstvenu njegu osoba sa šećernom bolešću, što je velika čast za našu ustanovu. Sudjelovalo je oko 80 medicinskih sestara od Dubrovnika do Vukovara, te je organiziran u nekoliko cjelina
    1. Predavanja o principima liječenja šećerne bolesti, na kojem su sestre iz svih KBC ustanova imale predavanja, a iz naše ustanove je Biljana Lošić Kolobarić prezentirala uvodno predavanje; „Što sve treba naučiti osobu oboljelu od šećerne bolesti“

2.Panel diskusija– voditeljica panela Nevenka Kovačić, je okupila medicinske sestre iz ordinacije LOM-a (Osijek), patronažu (Osijek), OB Našice, OB Požega, OB Pula, Zdravstvena njega u kući „Plužarić“, Dom umirovljenika Đakovo.

  1. Radionice: rješavnje problema u kojem su aktivno sudjelovale naše sestre Jelena Rupčić i Daria Sladić Rimac kao voditeljice radionica uz kolegice iz Rijeke.

Skup je ocijenjen najvišom ocjenom od strane  sestrinskog i liječničkog društva, a najviše smo ponosni jer je baš  KBC Osijek odabran za organizaciju skupa na kojem se donose „Nacionalne smjernice zdravstvene skrbi osoba oboljelih od šećerne bolesti“, te smo imali mogućnost uključiti medicinske sestre iz Slavonske regije.