Edukacija mentora za medicinske sestre i primalje u zdravstvenom sustavu u RH

Sestremin

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske u suradnji sa partnerom Northern Ireland Co-Operation Overseas (NI-CO) iz Sjeverne Irske, provodi Twining projekt pod nazivom “Edukacija mentora za medicinske sestre i primalje u zdravstvenom sustavu u RH i provedba obrazovnog curicculuma usklađenog s Direktivom 2005/36/EC u sklopu prijelaznog instrumenta.

Glavni cilj Projekta je edukacija edukatora mentora u svim zdravstvenim ustanovama koje služe kao nastavne baze visokim učilištima koja obrazuju medicinske sestre i primalje kako bi se pridonijelo poboljšanju zdravstvenog sustava i zdravstvenih usluga u Republici Hrvatskoj.

U Ministarstvu zdravstva održan je sastanak sa svrhom upoznavanja projektnih aktivnosti, kako provedenih tako i predviđenih. Također je na sastanku imenovano 5 glavnih medicinskih sestara iz KBC-a Split Marija Grančić, bacc. med. techn., KBC-a Rijeka Snježana Juričić, dipl.med. techn., KBC-a Sestre milosrdnice Biserka Režek, dipl. med. techn., KBC-a Rebro Marija Orlić-Šumić, mag. med. techn. i KBC-a Osijek Nevenka Begić, mag. med. techn. koje će biti zadužene za organizaciju i provedbu edukacije.

Predviđa se da će edukacija u Kliničkom bolničkom centru Osijek započeti u studenom, dok je pilot projekt krenuo u KBC Sestre milosrdnice dana 10. srpnja 2017. godine.