EuroPCR – međunarodni kongres intervencijske kardiologije

1 1

Vodeći međunarodni kongres intervencijske kardiologije EuroPCR održao se od 16. do 19. svibnja 2023. godine u Parizu. EuroPCR svake godine okuplja sve profile zdravstvenih djelatnika iz područja intervencijske kardiologije, a ove godine sudjelovalo je više od 11 tisuća sudionika. Tijekom četiri dana trajanja kongresa, sudionici su bili u mogućnosti razmjenjivati najnovija istraživanja, tehnike i najbolje prakse u intervencijskoj kardiologiji.

Sa Zavoda za bolesti srca i krvnih žila Klinike za unutarnje bolesti KBC–a Osijek pasivno su sudjelovali Alen Pazman i Sandra Babić.

Tijekom kongresa, istaknuta su najnovija istraživanja i tehnološki napreci u području intervencijske kardiologije. Tema stentova i koronarne arterijske bolesti bila je jedna od najvažnijih na ovogodišnjem kongresu. Stručnjaci su raspravljali o najnovijim saznanjima o učinkovitosti različitih vrsta stentova, kao i o individualiziranim pristupima liječenju bolesnika s koronarnom arterijskom bolešću. Strukturalna kardiologija, koja se bavi liječenjem srčanih bolesti putem minimalno invazivnih postupaka, također je dobila značajnu pozornost na kongresu. Sudionici su razmijenili iskustva o transkateterskim valvularnim intervencijama, perkutanim aortnim ventilima i drugim inovativnim pristupima u strukturalnoj kardiologiji. U kontekstu dijagnostike srčanih bolesti, kongres je bio posvećen najnovijim biomarkerima i dijagnostičkim metodama. Istaknuti istraživači predstavili su rezultate svojih najnovijih istraživanja, a posebna pažnja posvećena je istraživanjima koja su ocjenjivala dugoročne ishode intervencijskih postupaka. Također je obilježeno 30 godina primarne perkutane koronarne intervencije kao revolucionarnog postupka u medicini.

EuroPCR kongres omogućava medicinskim sestrama priliku za edukaciju i usavršavanje, pristup najnovijim istraživanjima i tehnologijama, pristup smjernicama za zdravstvenu njegu bolesnika utemeljenu na dokazima i razmjenu znanja sa svim profilima zdravstvenih djelatnika iz cijelog svijeta. Pohađanje kongresa pokazuje predanost profesionalnom razvoju.