HKMS IZBORNA SKUPŠTINA

IMG 4b4577b0a75a47419cdc400690a5545d V E1627035799486

Dana 22.07.2021. održana je izborna godišnja Skupština Podružnice Hrvatske komore medicinskih sestara (HKMS) Osječko-baranjske županije.
Skupštini je nazočilo 744 medicinske sestre/ tehničara iz Osječko-baranjske županije.
Jednoglasno je izabrana nova predsjednica Podružnice HKMS OBŽ Marijana Kovaček, dipl.med.techn. i zamjenica predsjednice Nikolina Farčić, mag.med.techn., koje su bile kandidati ispred KBC Osijek.
Izabrani su delegati Skupštine HKMS ispred Podružnice HKMS OBŽ u sljedećem sazivu: Dragana Fućkar (KBC Osijek), Branko Jurak (KBC Osijek), Jagoda Kragujević (KBC Osijek), Vesna Pintar (KBC Osijek), Dubravka Ramljak (KBC Osijek), Ana Pahanić (KBC Osijek) i Domagoj Vulić (OŽB Našice).
U Izvršni odbor Podružnice HKMS OBŽ izabrani su: Martina Ivanišić (KBC Osijek), Ljubica Tolj (KBC Osijek), Andreja Šalek (KBC Osijek), Marijana Lukačević (KBC Osijek), Maja Čebohin (Medicinska škola Osijek, FDMZ), Mirjana Katić (Dom zdravlja OBŽ), Dragica Pavlović (Dom zdravlja OBŽ), Željko Mudri (Zavod za hitnu medicinu OBŽ) i Mario Gašić (OŽB Našice).
Izuzetno smo ponosni na sve novoizabrane članove tijela Podružnice HKMS OBŽ koji najvećim dijelom dolaze iz KBC Osijek.
KBC Osijek kao najveća zdravstvena ustanova istočne regije aktivno će se uključiti u rad HKMS te zastupati i zalagati se za interese svih članova.
U suradnji s drugim zdravstvenim ustanovama KBC Osijek će intenzivno raditi na promociji sestrinstva i poboljšanju statusa medicinskih sestara/tehničara.