Hrvatska proljetna pedijatrijska škola

Od 18. -22. 04. 2016. u Splitu je održana hrvatska proljetna pedijatrijska škola, 33. seminar za liječnike i medicinske sestre. U radu seminara sudjelovale su medicinske sestre iz kliničkih centara Split, Zagreb, Osijek i Rijeka te med. sestre iz kantonalne bolnice Bihać. U sljedećem privitku možete pročitati o svim detaljima seminara.

Đurđica Lendić, bacc. med.techn.
Gabrijela Kosić, med. sestra