Izvješće sa stručnog sastanka Hrvatskog društva za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetes HLZ-a.

1714415401506

U Zagrebu je dana 26.04.2024. održan stručni sastanak Hrvatskog društva za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetes HLZ-a. Teme ovog sastanka bile su aktualne teme iz pedijatrijske endokrinologije, dok su predavači bili renomirani stručnjaci iz područja pedijatrijske endokrinologije, dijabetologije, farmakologije, neurokirurgije i ginekologije. Ovaj skup okuplja mnoge stručnjake kako bi razmijenili najnovija saznanja i iskustva. Tematski fokusirani skupovi poput ovog omogućuju sudionicima da se informiraju o najnovijim dijagnostičkim i terapijskim pristupima te da razgovaraju o izazovima u liječenju djece s endokrinološkim i dijabetičkim poremećajima. Kroz brojne primjere vrlo specifičnih oboljenja predavači su prikazali nove mogućnosti dijagnostike i izazove s kojima se susreću u terapijskom pristupu, te personalizirani pristup svakom pacijentu. Jedan od izazova u dijagnostičkom i terapijskom pristupu predstavlja u upotreba umjetne inteligencije. UI može pomoći u personalizaciji terapije temeljem analize velike količine podataka o pacijentima, njihovim reakcijama na lijekove i drugim relevantnim faktorima, iako glavnu riječ treba imati stručnjak kliničar, odnosno liječnik koji liječi dijete.

Ovakva vrsta edukacije veoma je bitna za sve medicinske sestre i liječnike koji se bave pedijatrijskom populacijom s ciljem osiguravanja najbolje medicinske skrbi prvenstveno djeci i adolescentima.

Stručnom sastanku su uz liječnike subspecijaliste pedijatrijske endokrinologije i dijabetologije, doc. dr. sc. I. Marjanac, dr. med. i K. Križanović, dr. med.,  prisustvovale medicinske sestre Klinike za pedijatriju KBC-a Osijek Sandra Hranić, bacc. med. techn. i Đurđica Lendić, univ. mag. med.techn.