Izvješće sa stručnog skupa Šećerna bolest tipa 1 u doba umjetne inteligencije

Dana 24.-25. studenog 2023. u  Double Three by Hilton u Zagrebu održan je stručni skup na temu: „Sustav MiniMed™ 780G: Šećerna bolest tip 1 u doba umjetne inteligencije”.

Skupu su prisustvovali adultni i pedijatrijski timovi iz cijele Hrvatske.

Sa Klinike za pedijatriju KBC Osijek stručnom skupu prisustvovali su doc. dr. sc. Igor Marjanac, dr.med. i Sandra Hranić, bacc.med.techn.

Cilj skupa  bio je međusobno povezivanje svih dijabetoloških timova u RH,  te objedinjavanje standarda rada u struci s inzulinskom pumpom   MiniMed™ 780G.

Na skupu su predstavljeni načini rada i različitosti među pacijentima, te razmijenjena iskustva u dosadašnjem radu sa inzulinskim pumpama pogonjenim umjetnom inteligencijom.