Izvještaj s Prvog kongresa KroMreže hematoloških medicinskih sestara i tehničara

U Zadru je od 1. do 3. listopada 2021. godine održan prvi hibridni kongres u organizaciji KroMreže hematoloških medicinskih sestara i tehničara i u tehničkoj organizaciji Vivid Original d.o.o.

Usprkos još jednoj izazovnoj godini zbog globalne pandemije  SARS-CoV-2 virusa, stručni skup okupio je brojne domaće i međunarodne sudionike i stručnjake iz  područja hematologije.

Neke od predloženih tema od strane Organizacijskog odbora KroMreže bile su: noviteti u liječenju i postupcima kod hematoloških bolesnika, venski pristupi, psihološka potpora bolesnicima i sestrinskom osoblju, skrb za hematološkog bolesnika za vrijeme epidemije SARS-CoV-2 virusa i razne druge teme koje su bile predstavljene tijekom kongresa u obliku usmenog predavanja ili postera.

Prvog dana kongresa na samome otvaranju predstavile su nam se predsjednica KroMreže hematoloških medicinskih sestara i tehničara, Ljiljana Pomper i predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara, magistar sestrinstva  Mario Gazić.

Predavanja brojnih kolega i kolegica mogu se tematski raspodijeliti u tri područja.

Tijekom prvoga dana najviše smo mogli čuti o novitetima u liječenju koji su se počeli primjenjivati u nekim dijelovima i bolnicama u našoj državi, npr. primjena CART-T stanica, saznanja o peroralnoj premedikaciji kod lijeka Daratumumab.

Drugi dan najviše smo slušali o skrbi hematoloških bolesnika tijekom epidemije i organizaciji osoblja i samih bolnica diljem države, dok je zadnji dan prevladava tema komunikacije o prenatalnom zdravlju te psihološkoj pomoći.

Zaključno možemo reći da Dnevna bolnica Zavoda za hematologiju, Kliničkog bolničkog centra Osijek pruža kvalitetnu zdravstvenu zaštitu vodeći se najnovijim smjernicama u liječenju hematoloških bolesnika.

Ivana Kuleš, bacc.med.techn.