Kolegij glavnih sestara obilježen uz nastup “Zbora medicinskih sestara-HUMS-a”

Zbor2

Dana 18. prosinca 2018. godine održan je tradicionalni božićni kolegij glavnih sestara Kliničkog bolničkog centra Osijek. Tom prigodom Nevenka Begić, mag. med. techn., pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo-glavna sestra KBC-a Osijek zahvalila se kolegicama na dosadašnjem radu i uspješnoj suradnji. Unatoč svim preprekama i izazovima s kojima se medicinske sestre suočavaju u svakidašnjem radu, briga i skrb za naše pacijente su prioritet sestrinske profesije.

Zahvaljujemo „Zboru medicinskih sestara-HUMS-a“ što su svojim nastupom unijeli predblagdansko raspoloženje na kolegij glavnih sestara.