Komunikacija i odnos medicinske sestre i bolesnika u dnevnoj bolnici Klinike za infektologiju KBC-a Osijek