Komunikacijske vještine u zdravstvu

2 1

Ubrzani razvoj gotovo svih grana medicinske djelatnosti u posljednjem desetljeću rezultirao je značajnim promjenama kojima su se svi medicinski djelatnici morali prilagoditi stjecanjem novih znanja i vještina koje su postale temelj medicine novog doba. Posjedovanje komunikacijskih vještina postaje gotovo najvažnije u obavljanju svakodnevnih životnih obveza  kao i u poslovnom svijetu. U svrhu razvijanja komunikacijskih vještina proveden je ovaj tečaj kojeg smo počeli važnošću  razumijevanja i tolerancije, zatim poteškoćama na koje nailazimo u svakodnevnoj komunikaciji pri susretu s različitim strukturama ličnosti i stilovima ponašanja bolesnika. Slijedilo je objašnjenje važnosti inicijalnog kontakta s bolesnikom za uspostavljanje pozitivnih odnosa te utjecaj svih događanja na dinamiku odnosa u timu zdravstvene njege.

Tečaj je priveden kraju interaktivnom radionicom s  iznesenim prikazom slučaja agresivne komunikacije od strane pacijenta prema medicinskom osoblju s naglaskom na važnost  sposobnosti prepoznavanja i kontrole vlastitih emocija, prihvaćanju različitosti te posjedovanju socijalnih vještina u sprječavanju neželjenih ishoda.

Zaključak tečaja:  komunikacijske vještine ne podrazumijevaju samo govor nego i slušanje te neverbalnu komunikaciju. Zbog navedenih razloga sudionici komunikacije prilikom komuniciranja trebaju:

  • obraćati pozornost na verbalnu i neverbalnu komunikaciju
  • biti svjesni odakle sugovornik dolazi i koje su mu namjere i interesi
  • paziti na vlastite verbalne i neverbalne znakove poput tona glasa, pokreta, mimike, držanja i govora tijela, pogleda i drugo
  • biti svjesni okoline u kojoj se nalaze
  • uvažavati sugovornika tijekom procesa komunikacije