MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV BOLI – 17. listopada

Zavod Za Lijecenje Boli

Dana 17. listopada 2022. godine obilježen je Međunarodni dan borbe protiv boli u Kliničkom bolničkom centru Osijek zajedno sa Hrvatskim društvom za liječenje boli.

Međunarodni dan borbe protiv boli obilježava se u svijetu svake godine 17. listopada.

Kronična bol je globalni problem koji može utjecati na sve aspekte bolesnikova života. Međunarodno udruženje za proučavanje boli (eng. IASP) definiralo je kroničnu bol kao „bol koja traje duže od uobičajenog vremena zacjeljivanja tkiva, ili bol koja traje duže od tri mjeseca“. Procijenjeno je da  jedna od pet osoba ili 20% odrasle populacije ima umjerenu ili jaku kroničnu bol, što znači da 150 milijuna ljudi u Europi pati od kronične boli. Iako je život bez boli temeljno ljudsko pravo na žalost čak 40% bolesnika nezadovoljno je liječenjem njihove boli. Bol utječe na sve organske sustave i na sve aspekte života. Zlatno pravilo liječenja kronične boli je multidisciplinarni i multimodalni pristup u liječenju boli. U Kliničkom bolničkom centru Osijek bol se liječi po najvišim svjetskim standardima, gdje se uz farmakoterapiju, nefarmakološko liječenje, minimalno invazivne postupke u liječenju kronične boli bolesnici liječe i kroz multidisciplinarno liječenje boli. Za sada u Hrvatskoj ovakav cjelovit način liječenja boli postoji samo u Zavodu za liječenje boli KBC Osijek.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv boli održano je edukacijsko predavanje pod naslovom Multidisciplinarni pristup u liječenju kronične boli, predavač: Iva Dimitrijević, mag.psych.


Međunarodni dan borbe protiv boli – 17. listopada -pdf