Nacionalni dan palijativne skrbi

IMG 1234b0326c3151fb7942c06f20bbc7a3 V

U subotu, 4.5.2024. godine, u susret prvom Nacionalnom danu palijativne skrbi, Dom zdravlja Vukovar pod pokroviteljstvom Vukovarsko-srijemske županije organizirao je javno-zdravstvenu tribinu „Zajedno – ZA bolju palijativnu skrb u zajednici“ na kojoj se kroz okrugle stolove raspravljalo o temi organizacije skrbi za palijativne pacijente kroz multidisciplinarni pristup na različitim razinama zdravstvene zaštite. Na okruglom stolu organizacije palijativne skrbi na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite ispred KBC Osijek sudjelovala je Ana Pahanić, mag. med. techn. Zaključci upućuju na potrebu bolje komunikacije unutar timova na različitim razinama zdavstvene zaštite, bolje uvijete za djelatnika koji rade u mobilnim palijativnim timovima kao i organizaciju skrbi za palijativne pacijente 24/7.