Nutricija u Pedijatriji 2024

Simpozij pod nazivom „ Nutricija u Pedijatriji „ održan je u Svetom Martinu na Muri od 22.-24. ožujka 2024. Organizator simpozija je hrvatsko društvo za pedijatriju, gastroenterologiju, hepatologiju i prehranu u suradnji s GM Pharmom. Na simpoziju je sudjelovalo oko pedeset pedijatara i tri medicinske sestre iz Hrvatske. S Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Osijek sudjelovala je Željka Nikšić, mag.med.techn., Vlatka Konjik, dr.med., Ines Bartulović, dr.med., Monika Požgain, dr.med., Mia Damašek, dr.med.

Teme stručnih predavanja su se odnosile na probleme vezane uz prehranu djece te enteralnu prehranu:

  1. Opće indikacije za gastrostomu
  2. Neurološke indikacije za gastrostomu
  3. Sonda versus perkutana endoskopska gastrostoma ( PEG )
  4. Mehaničke komplikacije bolesnika sa NG sondom i /ili Peg-om
  5. Metaboličke komplikacije bolesnika sa NG sondom i/ili Peg-om

Nakon predavanja su organizirane radionice u kojima su prikazane sonde za hranjenje, PEG, pumpa za enteralnu prehranu te njihova primjena.

Na kraju predavanja okupili smo se za okruglim stolom gdje smo razmijenili iskustva s ostalim hrvatskim bolnicama koja će nam uveliko pomoći u našem daljnjem radu.

Tijekom simpozija sam bogatija za jedno novo iskustvo koje će nam pomoći poboljšati kvalitetu skrbi za naše bolesnike. Veselim se i vjerujem kako će na idućem simpoziju sudjelovati više medicinskih sestara.