Obilježavanje Međunarodnog dana sestrinstva

20180511 180356

Protekli tjedan je bio obiljezen kao medjunarodni tjedan medicinskih  sestara i tehničara kada je cijela hrvatska i svjetska javnost razmišljala i govorila o zdravstvenim profesionalcima , o radu i zadaćama medicinskih sestara i tehničara bez kojih ne bi postojala zdravstvena moderna njega bolesnika kao ni prevencija i zaštita zdravih ljudi.Medicinske sestre i medicinski rehn.u svom medjunarodnom tjednu posvetili su paznju osobama s invaliditetom te okupili invalide iz udruga , poslušali njihove probleme , te dogovorili da ce iste nastojati rijesiti.11.svibnja u 17,00 sati medicinske sestre i tehničari u suradnji sa Domom zdravlja Osijek, Hrvatskom udrugom studenata sestrinskih studija., te prema preporuci ICN-a -sestrinstva je glas koji vodi; “zdravlje je osnovno ljudsko pravo”. Medicinske sestre i tehničari prikazali su na kojim sve gradilištima rade med.sestre i med.tehn.u kbc-u i Domu zdravlja, te istakli koliko je bitna dobra suradnja i komunikacija nakon otpusta hospitaliziranog bolesnika, te problematiku studenata nakon završetka studija i zasnovanja radnog odnosa.Svecanost su upriličili i pjevački zbor med.sestara Podružnice HUMS-a KBC-a Osijek, te revija uniformi med.sestara i tehničara  prikazane su uniforme od 19.stoljeca od doba Florens Nightinge do danas, koju su nosile med.sestre i tehničari iz Kbc-a os.12.05.Medjunarodni dan sestre. obilježen je putem u Zg u Muzičkoj akademiji gdje uz stručna predavanja i svečanu akademiju na temu: Glas med.sestara i tehničara za osobe s invaliditetom, uz pijanista Vitomir I vanjska Biti svoj repertoar je otpjevao Pjevački zbor med.sestara i tehničara Podružnice HUMS-a KBC-a Os, te im je uručena Zahvalnica.