Obilježavanje Svjetskog dana dijabetesa – 14. studenog

IMG 2182

Dana 14. studenog 2023. na Klinici za pedijatriju KBC-a Osijek obilježili smo Svjetski dan dijabetesa, povodom kojeg je održano  predavanje pod naslovom „ Dijabetes kroz vrijeme” koje je pripremila i održala Sandra Hranić, bacc. med. techn.

Kronološkim prikazom razvoja i napretka endokrinologije te skrbi pacijenata oboljelih od dijabetesa željeli smo prikazati koliko je napredovalo liječenje i praćenje pacijenata sa šećernom bolešću te koliko im je time olakšana kontrola bolesti i poboljšana kvaliteta života.

Cilj ovog javnozdravstvenog predavanja bio je podizanje svijesti o šećernoj bolesti. Svake godine bilježimo sve veći broj novootkrivenih pacijenata sa šećernom bolešćuu dječjoj dobi, a pravovremenim liječenjem te kvalitetnom edukacijom pacijenata komplikacije šećerne bolesti mogu se odgoditi ili spriječiti usvajanjem i održavanjem zdravih životnih navika.