Pjevački zbor medicinskih sestara Osijek i HUMS – a

Kbco 0078

U Osijeku tijekom listopada 2017.godine osnovan je Pjevački ženski zbor medicinskih sestara Osijek i HUMS-a.

Sudionice pjevačkog zbora  su  medicinske sestre Društva patronažnih sestara pri HUMS-u,te medicinske sestre  KBC-a Osijek članice HUMS-a : Zorica Kovač, Stana Schmidt, Katijana Zec, Ivanka Marendić, Nada Rimac,Suzana Stojković, Anita Jularić, Marija Abjamović, Tanja Lagator, Jelena Katalenić, Tamara Milić, Ivana Rukavina, Maja Uremović, Ana Slišković, uz vodstvo dirigentice Eleonore Biočić.

Prvi nastup zbora sa izborom prigodnih  božićnih pjesama održan je  u prosincu na Kolegiju glavnih sestara te na Božićnom domjenku u Kliničkom bolničkom centru Osijek

Šarolikim izborom pjesama i bogatim repertoarom Pjevački ženski zbor medicinskih sestara i HUMS-a obilježio je Dan bolesnika 11. veljače 2018. godine u kapelici KBC-a Osijek za vrijeme Svete mise uz pratnju orgulja

Pjevačkom zboru medicinskih sestara Osijek i HUMS-a želimo puno uspjeha u daljnjem radu, šaroliku paletu nastupa i lijepih pjesama kroz dugi niz godina uz sjećanje na osnivanje i početke svog rada.

 

Pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo

Nevenka Begić,mag.med.techn.