Poziv za trajnu edukaciju zdravstvenih radnika HKMS

Pozivamo vas da prisustvujete predavanju “Zadaća medicinske sestre u brahiterapiji” ….

Pozivnica