Poziv za trajnu edukaciju zdravstvenih radnika HKMS

Pozivamo vas da prisustvujete predavanju u sklopu trajne edukacije medicinskih sestara/tehničara na nivou Kliničkog bolničkog centra Osijek koje će se održati….

Pozivnica