Poziv za trajnu edukaciju zdravstvenih radnika HKMS

Poziv na prisustvovanje predavanju “Vođenje sestrinske dokumentacije na Zavodu za abdominalnu kirurgiju”

Pozivnica