Poziv za trajnu edukaciju zdravstvenih radnika HKMS