Poziv za trajnu edukaciju zdravstvenih radnika HKMS – siječanj 2020. godine