Poziv za trajnu edukaciju zdravstvenih radnika HKMS – veljača 2020. godine