Prisutnost disfagije kod bolesnika sa moždanim udarom