Radni sastanak za medicinske sestre i tehničare edukatore

1 2

Na radnom sastanku za medicinske sestre  i tehničare edukatore „FreeStyle Libre 2 sustav- korak dalje u skrbi šećerne bolesti“, koji je održan 19.- 20. svibnja 2023. u Trakošćanu uz veliki broj medicinskih sestara iz cijele Hrvatske, iz Kliničkog bolničkog centra Osijek aktivno su sudjelovale medicinske sestre: Biljana Lošić Kolobarić, Nevenka Kovačić, Daria Sladić-Rimac, Mirjana Horvat i Branka Muha. Uz aktivna predavanja medicinske sestre su sudjelovale u panel raspravama, postavljanju i instaliranju FSLL i FSLLUP aplikacija (IOS/android), povezivanju s LV računom izabranog dijabetologa, osnovama i mogućnostima FSLL aplikacije, povezivanju aplikacije s inzulinskim brizgalicama.