Sarajevski simpozij za medicinske sestre i tehničare sa međunarodnim učešćem

3

U periodu od  30.11. do 04.12. 2023. godine u Sarajevu je održan Simpozij za medicinske sestre-tehničare sa međunarodnim učešćem. Posječenost simpoziju je bila velika.

Program je bio usmjeren na „Specijalističko obrazovanje za medicinske sestre- rješenje problema u zdravstvenom sistemu “, i “Slobodne teme „.

Na simpoziju su uz domaćine, medicinske sestre i tehničare iz BIH-e, sudjelovale kolegice i kolege iz Sjeverne Makedonije, Srbije i Hrvatske. Raspravljalo se o velikoj odgovornosti medicinskih sestara i potrebi za sveučilišnim obrazovanjem istih. Kolegice iz regije su nam predstavile i svoj sustav obrazovanja, te se mogla uvidjeti ista problematika s priznavanjem stručnih sprema. Među otvorenim temama iz Hrvatske su bile kolegice i kolega iz Zagreba koji nam je predstavio „Kompetencije i intervencije medicinske sestre-tehničara pri aplikaciji Esketamina u liječenju depresivnog poremećaja“.

Iz KBC Osijek Klinike za neurologiju na Simpoziju su prisustvovale Željka Popijač mag.med.techn., Jagoda Kragujević mag.med.techn., Ivana Kampić mag.med.techn. i Nevenka Vuković bacc.med.techn.. Izlagana 3 rada od kojih dvije oralne prezentacije i jedna poster prezentacija. Dva rada su bila istraživačka i to iz područja neuroimunologije i cerebrovaskularnih bolesti kroz koje se ukazala i važnost istraživanja u sestrinstvu. Treće izlaganje je bio prikaz naprednih oblika liječenja u Parkinsonovoj bolesti, gdje je naglašena važna uloga educirane medicinske sestre u pripremi i edukaciji pacijenata kod različite primjene terapije.