Šećerna bolest u djece i odabrane teme iz pedijatrijske endokrinologije

2

Od 05.-07. listopada 2023. u Umagu se održao 20. tečaj trajnog medicinskog usavršavanja “Šećerna bolest u djece i odabrane teme iz pedijatrijske endokrinologije”.

Voditelj tečaja bio je dr.sc. Miroslav Dumić, doc. dr..sc. Nevena Krnić, dr.med; Biserka Štajnkler, bacc.med.tech. ;  Jasna Radanović  bacc.med.tech.; marija Petrović, mag.med.techn.

U sklopu tečaja prezentirane su novosti u liječenju dijabetesa i endokrinoloških bolesti, kao i prezentacije rijetkih i specifičnih bolesnika.

Održane su i aktivne radionice na temu “Uloga medicinske sestre u otkrivanju i praćenju bolesnika s hipotireozom”, te novine u liječenju šećerne bolesti novim tehnologijama – inzulinske pumpe i senzori za kontinuitano mjerenje glukoze nove generacije i sustav zatvorene petlje.

Simpoziju su prisustvovali svi pedijatrijski centri iz Hrvatske, a iz Osijeka doc. dr.sc. Igor Marjanac, dr.med, dr. Korana Križanović, dr.med., i Sandra Hranić, bacc.med.techn.