Šećerna bolest u djece i odabrane teme iz pedijatrijske endokrinologije

Od 06.-08.10.2022. održan je tečaj trajnog medicinskog usavršavanja “Šećerna bolest u djece i odabrane teme iz pedijatrijske endokrinologije” – edukacija timova u Crvenoj Luci u Biogradu.

Tečaju su prisustvovali timovi (liječnik endokrinolog, medicinska sestra i psiholog) pedijatrijske populacije iz cijele Hrvatske.

Na tečaju su razmijenjena znanja o iskustvima i načinu rada sa dijabetičarima, djecom koja primaju hormon rasta, prikazani su rijetki i specifični pacijenti iz endokrinologije, a tema je bila i zbrinjavanje sve više djece sa rodnom disforijom.

U sklopu tečaja održane su i radionice, radionica za medicinske setre bazirala se na standardizaciji i osnovnim principima dijagnostičkih testova u pedijatriskoj endokrinologiji i dijabetologiji.

Na tečaju su sudjelovali: doc.dr.sc. Igor Marjanac, dr.med.; prof.mr.sc. Dunja Baraban – psiholog i Sandra Hranić, bacc.med.techn.