Sestrinstvo bez granica II, 6. kongres HUMS s međunarodnim sudjelovanjem

Slika5

Tijekom 6.kongresa Hrvatske udruge medicinskih sestara i tehničara od 15.-18. lipnja 2017. u Opatiji održan je 18.Stručni skup Kirurškog društva medicinskih setara i tehničara , koji imaju tradiciju od 1997. godine kada isto osnovano u Slavoniji. Prilikom održavanja kongresa prikazana je snaga zajedničkog rada , te dobra volja za ostvarivanje suradnje s drugim društvima , te je Društvo dječijih kirurških djelatnosti prikazalo svoj rad kroz stručne radove: ” Zlostavljanje djece – rizični čimbenici, simptomi, posljedice i prevencija.”, “Specifičnosti uvođenja prehrane kod djece u neonatalnoj dobi”, “Jednodnevna kirurgija.”
Društvo za bolesti glave i vrata prvi puta održalo je simpozij sa paletom predavanja: “Zdravstvena njega bolesnika s bolestima uha ,grla i nosa te glave i vrata.”
Medicinske sestre i tehničari Kirurškog društva medicinskih sestara i tehničara prikazali su svoja radna iskustva kroz petnaestak stručnih radova koja su bila bazirana na kvalitetu rada medicinskih sestara i tehničara u kirurškoj djelatnosti, na sestrinsku dokumentaciju , te istraživačke radove u sklopu problematike medicinskih sestara i tehičara u određenim zdravstvenim ustanovama.
Raspravom nakon stručnih radova prikazani su rezultati u sestrinstvu koji trebaju postići cilj uz postojeće napore , suradnjom, dobrom komunikacijom, te najvažnije od svega snagom i jedinstvom.
Nakon stručnog dijela održana je skupština Društva kirurških medicinskih sestara i tehničara gdje je dogovoreno da 2018. godine će biti održan slijedeći (19), Stručni skup Kirurškog društva medicinskih  sestara i tehničara bit će održan u Slavoniji.