Sigurnost i rješenja u neonatologiji

20231004 124946

U Mostaru se u periodu od 3. do 5. listopada 2023. godine održala radionica Sigurnost i rješenja u neonatologiji.

Sa Zavoda za neonatologiju i neonatalnu intenzivnu medicinu KBC Osijek na radionici su sudjelovale Đurđica Piskač, bacc. med. techn. i Maja Šimara, mag. med. techn., zajedno s medicinskim sestrama zaposlenim na neonatalnim intenzivnim jedinicama iz Rijeke, Splita, Banja Luke, Sarajeva i Mostara, a cilj radionice bio je razmjena znanja i iskustava medicinskih sestara iz niza ustanova kako bi u konačnici poboljšali kvalitetu skrbi za naše male pacijente.

Predavači su sudionicima radionice predstavili nove tehnologije i znanja u području intenzivne skrbi za životno ugroženu novorođenčad, s posebnim naglaskom na primjenu invazivne i neinvazivne mehaničke ventilacije. Organiziran je i posjet Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, Kliničkom odjelu za intenzivno liječenje i neonatologiju te Kliničkom odsjeku za nedonoščad i bolesnu novorođenčad.