Stručno društvo za suzbijanje boli

Stručno društvo za suzbijanje boli Hrvatske udruge medicinskih sestara osnovano je 2010. godine kada je ujedno održan i 1. Kongres stručnog društva za suzbijanje boli u Osijeku.

Za predsjednika Društva izabran je mg. Josip Božić iz Opće bolnice Varaždin, za tajnika društva Hrvoje Abramović, med. tech. iz Kliničkog bolničkog centra Osijek, a za članove izvršnog odbora mg. Mara Lopar i Snježana Karin,  bacc. med. tech iz Kliničkog bolničkog centra Osijek koje su ujedno i suosnivači društva.

Od 2010. godine do danas održano je sedam kongresa s međunarodnim sudjelovanjem.

U sklopu 7. Kongresa stručnog društva za suzbijanje boli u Puli održana je godišnja skupština na kojoj  je  imenovana  v. d. predsjednica Ivana Lubina, glavna sestra Zavoda za liječenje boli KBC-a Osijek.