Svjetski dan djece i Međunarodni dan prevencije zlostavljanja djece

IMG 20221121 135724

Svjetski dan djece obilježava se svake godine 20. studenoga jer je toga dana 1989. godine usvojena Konvencija o pravima djeteta. Kao međunarodni dokument UN, Konvencija sadrži univerzalne standarde koje države moraju jamčiti svakom djetetu.Time je svijet dao obećanje da će svoj djeci biti osigurana jednaka prava te da će učiniti sve kako bi zaštitila i osigurala njihova prava na preživljavanje, razvoj, učenje i razvijanje do punih potencijala, bez diskriminacije.

Međunarodni dan prevencije zlostavljanja djece od 2000.godine obilježava se svakog 19. studenog na inicijativu UN-a i Women s World Summit Foundation (WWSF) u cilju kreiranja kulture prevencije nasilja nas djecom te promocije dječjih prava.

Povodom svjetskog dana djece i Međunarodnog dana prevencije zlostavljanja djece u KBCO na Klinici za pedijatriju održana su predavanja pod nazivom:

Klikom do nasilja, autor: Martina Kolak, psiholog

Sociokulturni razlozi korištenja opojnih sredstava mladih:autor Robert Bandov,socijalni radnik