Svjetski dan kvalitete i Svjetski dan prevencije dekubitusa

1699534897044

U KBC-u Osijek obilježili smo Svjetski dan kvalitete koji se obilježava drugog četvrtka u mjesecu studenom. Svrha Svjetskog dana kvalitete je podizanje važnosti visokokvalitetnih proizvoda i usluga, kao i intenziviranje onih aktivnosti koje imaju za cilj skretanje pozornosti na problem kvalitete. Svakodnevno ulažemo velike napore u poboljšanje zdravstvene usluge s naglaskom da je pacijent u središtu zdravstvene zaštite te su sve aktivnosti usmjerene na pravovremenu i kvalitetu zdravstvenu uslugu.

Obilježili smo i Svjetski dan prevencije dekubitusa koji se obilježava svaki treći četvrtak u mjesecu studenom. Dekubitalni ulkus predstavlja medicinski, zdravstveno-socijalni i ekonomski problem koji uzrokuje niz komplikacija i štetnih utjecaja na ishod liječenja bolesnika. Stoga su sve aktivnosti zdravstvene njege primarno su usmjerene na prevenciju, procjenu rizika i kontinuiranu edukaciju.