SVJETSKI DAN MENTALNOG ZDRAVLJA

20231010 135406

Povodom svjetskog dana mentalnog zdravlja u KBC Osijek održana su predavanja na temu:

  1. „Mentalno zdravlje i emocionalni aspekti u perimenopauzi i menopauzi˝ Ksenija Galić, mag.med.techn.
  2. „Simptomi perimenopauze i menopauze“ Ivana Jelinčić, mag.med.techn.
  3. „Psihološki aspekti menopauze“ Verica Todorović, mag.med.techn.

Svjetska zdravstvena organizacija je ove godine Svjetski dan mentalnog zdravlja prepoznala kao priliku za ljude i zajednice da se ujedine iza teme „Mentalno zdravlje je univerzalno ljudsko pravo“ kako bi unaprijedili znanje, podigli svijest i pokrenuli akcije koje promiču i štite mentalno zdravlje.

Mentalno zdravlje je osnovno ljudsko pravo svih ljudi. Svatko, tko god i gdje god bio, ima pravo na najviši mogući standard mentalnog zdravlja. To uključuje pravo na zaštitu od rizika za mentalno zdravlje, pravo na dostupnu, pristupačnu, prihvatljivu i kvalitetnu skrb te pravo na slobodu, neovisnost i uključenost u zajednicu.

Mentalno zdravlje je stanje mentalnog blagostanja koje ljudima omogućuje da se nose sa životnim stresovima, ostvare svoje sposobnosti, dobro uče i dobro rade te doprinose svojoj zajednici. To je sastavni dio zdravlja i dobrobiti koji podupire naše individualne i kolektivne sposobnosti da donosimo odluke, gradimo odnose i oblikujemo svijet u kojem živimo. Mentalno zdravlje je osnovno ljudsko pravo, ključno za  osobni, društveni i socio-ekonomski razvoj.