Svjetski dan prevencije dekubitusa

20211119 140146
  1. studenog u Kliničkom bolničkom centru Osijek obilježen je Svjetski dan prevencije dekubitusa.

Dekubitalni ulkus predstavlja medicinski, zdravstveno-socijalni i ekonomski problem koji uzrokuje niz komplikacija i štetnih utjecaja na ishod liječenja bolesnika.

Sve aktivnosti zdravstvene njege primarno su usmjerene na prevenciju, procjenu rizika i kontinuiranu edukaciju.

Liječenje je dugotrajan proces koji uključuje multidisciplinarni pristup te znatno utječe na povećanje troškova zdravstvene skrbi.

Dekubitalni ulkus je jedan od pokazatelja sigurnosti bolesnika i indikatora kvalitete zdravstvene njege.

Pravovremena procjena rizika i  mjere prevencije uvelike smanjuju mogućnost nastanka dekubitalnog ulkusa.

Pojavnost dekubitalnog ulkusa odražava se na kvalitetu života bolesnika i uzrokuje niz nepovoljnih psihosocijalnih čimbenika.

Klinički bolnički centar Osijek kontinuirano ulaže značajna financijska sredstva u prevenciju dekubitusa, a liječenje se provodi sukladno važećim smjernicama.