Svjetski dan sigurnosti pacijenata

Sigurnost Lijekova

Dana 14. rujna 2022. godine u Kliničkom bolničkom centru Osijek obilježen je Svjetski dan sigurnosti pacijenata.

Svjetska zdravstvena organizacija odabrala je temu Svjetskog dana sigurnosti pacijenata 2022. godine pod nazivom „Sigurnost lijekova” sa sloganom „Lijekovi bez štete”.

Nesigurna praksa uzimanja lijekova i pogreške u liječenju vodeći su uzrok štete koja se može izbjeći u zdravstvenoj skrbi diljem svijeta.

Održana su dva edukacijska predavanja:

  1. Tema: Sigurnost lijekova, predavač: voditeljica Bolničke ljekarne Aurora Antolović-Amidžić, mag. pharm.
  2. Tema: Upravljanje neočekivanim neželjenim događajima, predavač: Marijana Kovaček, dipl. med. techn.

Cilj edukacije je podizanje svijesti o sigurnosti pacijenata.

Klinički bolnički centar Osijek kroz brojne preventivne ali i popravne radnje osigurava korisnicima zdravstvenih usluga najvišu moguću razinu sigurnosti.