Svjetski dan sigurnosti pacijenata

Editor 2 20210917150056

Dana 17. rujna obilježava se u cijelom svijetu Svjetski dan sigurnosti pacijenata, tema 2021. godine je: „Safe maternal and newborn care” – „Djelujte sada za siguran porođaj pun poštovanja!”

Tom je prigodom u Kliničkom bolničkom centru Osijek održan stručni sastanak medicinskih sestara/tehničara sa dva stručna predavanja:

  1. Sigurnost pacijenata u borbi protiv COVID-19

Jedinica za kvalitetu: Marijana Kovaček, dipl.med.techn.

  1. Sigurna skrb za majku i novorođenče

Klinika za ginekologiju i opstetriciju: Barbara Budrovac, bacc.obs.

Sigurnost pacijenata u vrijeme globalne pandemije COVID-19 predstavlja veliki izazov i prioritet u funkcioniranju zdravstvenog sustava.

Pacijent i sigurnost pacijenata u središtu su kvalitetne zdravstvene zaštite.

Svjetski dan sigurnosti pacijenta