Tečaj 3. kategorije pod nazivom: „Parenteralna i enteralna prehrana”

20230515 113935

U Kliničkom bolničkom centru Osijek dana 15. svibnja 2023. godine održan je drugi po redu tečaj 3. kategorije pod nazivom: „Parenteralna i enteralna prehrana”

Na tečaju su sudjelovale medicinske sestre i tehničari sa svih ustrojstvenih jedinica KBC-a Osijek.

Osim usmenih izlaganja na temu „Parenteralna i enteralna prehrana” program je obuhvatio i tri radionice. Održane radionice bile su isključivo praktična demonstracija sa ciljem proširenja znanje o vrstama enteralnih pripravaka i korištenje pomagala koja se koriste prilikom enteralne i parenteralne prehrane, davanje praktičnih uputa o sigurnoj primjeni takve vrste prehrane kao i unaprjeđenje znanja medicinskih sestara/tehničara o pravovaljanom hranjenju bolesnika enteralnim i parenteralnim pripravcima.

Nakon održanih predavanja i radionica provedena je i kratka pisana provjera znanja, a kao dokaz pohađanja tečaja polaznici će dobiti i potvrdnice.

Tečaj je bodovan od strane Hrvatske komore medicinskih sestara i tehničara.