Tečaj 3. kategorije pod nazivom: „Parenteralna i enteralna prehrana”

2

U Kliničkom bolničkom centru Osijek dana 15. prosinca 2022. godine održan je tečaj 3. kategorije pod nazivom: „Parenteralna i enteralna prehrana”

Na tečaju su sudjelovale medicinske sestre i tehničari Klinike za unutarnje bolesti, Zavoda za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju, Klinike za pedijatriju, Klinike za Neurologiju, Objedinjenog hitnog bolničkog prijema, Klinike za Pedijatriju i Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju i intenzivno liječenje.

Na tečaju osim usmenih izlaganja na temu  „Parenteralna i Enteralna prehrana” održane su i tri radionice. Održane radionice bile su isključivo praktična demonstracija koje su za cilj imale prošiti znanje o vrstama enteralnih pripravaka i korištenje pomagala koja se koriste prilikom enteralne i parenteralne prehrane i dati praktične upute o sigurnoj primjeni takve vrste prehrane te unaprijediti znanja medicinskih sestara/tehničara o pravovaljanom hranjenju bolesnika enteralnim i parenteralnim pripravcima.

Prva radionica održana je pod nazivom „Praktična demonstracija enteralne pumpe i sistema za hranjenje”, druga radionica „Postavljanje zamjenskog Pega -demonstracija”, dok je treća radionica bila pod temom „Postavljanje nazogastrične sonde i hranjenje bolesnika putem prehrambenih sondi”.

Nakon predavanja i radionica pisana je i provjera znanja iz naučenoga te će svaki sudionik dobiti potvrdnicu sudjelovanja na Tečaju.

Tečaj je bodovan kao takav od strane Hrvatske komore medicinskih sestara i tehničara.