Tečaj o sigurnom rukovanju citotoksičnim lijekovima

20221201 195926

U Republici Hrvatskoj citotoksični lijekovi se primjenjuju u 21 zdravstvenoj ustanovi a s njima radi 716 radnika u zdravstvu. Većina radnika je u kontaktu s manje od 100 pripravaka mjesečno. S obzirom na dokazana mutagena, karcinogena i teratogena svojstva, profesionalna izloženost antineoplastičnim lijekovima povezana je s brojnim zdravstvenim rizicima.

U KBC Osijek dana 23.11. i 30. 11. 2022. održan je tečaj 3. kategorije pod nazivom SIGURNO RUKOVANJE CITOTOKSIČNIM LIJEKOVIMA na kojem su  sudjelovale med. sestre /tehničari Zavoda za onkologiju i Klinike za unutarnje bolesti (Zavoda za hematologiju, gastroenterologiju i reumatologiju), te farmaceutski tehničari Bolničke ljekarne koji rade u CPC (centralna priprema citostatika).

Održavanje tečaja je imalo za cilj :

  • Proširiti znanja o vrstama lijekova i njihovu djelovanju na zdravlje
  • Dati praktične upute o sigurnoj primjeni citostatika, posvijestiti važnost odgovornog rukovanja, pripreme i primjene citotoksičnih lijekova kako bi se postigla veća sigurnost za pacijente i za radnike
  • Dati jasne preporuke o mjerama ublažavanja posljedica neželjenih događaja povezanih sa primjenom citostatika
  • Ukazati na važnost pridržavanja mjera sigurnosti i osobne zaštite kao i zaštite tijekom incidenta kod nenamjernog izlijevanja citostatika u radno okruženje
  • Ukazati na Zakonske obveze Poslodavca u odnosu na zaštitu zdravlja radnika
  • Unaprijediti sustav upravljanja kvalitetom zdravstvene zaštite

Predavač na tečaju bila je voditeljica Bolničke ljekarne Aurora Antolović –  Amidžić mag. pharm. te med. sestre Zavoda za onkologiju Nada Rimac,mag.med.techn., Zorka Rimac,mag. med.techn., Nikolina Dodlek, mag.med.techn., Elizabet Orešković,mag.med.techn., Dunja Bart, mag. med. techn., Ivana Antunović, bacc.med. techn., Ana Grbavac bacc.med. techn.

Riješavanje incidentnih situacija i odlaganje otpada povezanog sa citotoksičnim lijekovima.

Ovim tečajem ćemo poboljšati izradu  smjernica

Osobe koje su izložene učincima citostatika tijekom rada: farmaceuti, farmacijski tehničari, medicinske sestre i tehničari i liječnici, a od nemediciskog osoblja pomoćno osoblje na poslovima čišćenja, transporta i zbrinjavanja otpada. U najvećem su riziku djelatnici u centralnoj ljekarni gdje se obavljaju poslovi: zaprimanja, skladištenja, predpripreme, pripreme, pakiranja gotovih pripravaka.