Tečaj stručnog usavršavanja medicinskih sestara pod nazivom „FreeStyle Libre sustav u RH korak dalje u skrbi oboljelih od šećerne bolesti

IMG C552586ad0e9bea8ad7baf6a457048e2 V

Dana 10-11.svibnja 2024.godine, je održan tečaj stručnog usavršavanja medicinskih sestara pod nazivom „FreeStyle Libre sustav u RH korak dalje u skrbi oboljelih od šećerne bolesti„ u Svetom Martinu na Muri.

Sudjelovalo je oko 90 medicinskih sestara od Dubrovnika do Vinkovaca, te je organiziran u nekoliko cjelina

Osijek je bio zastupljen od strane medicinskih sestara: Daria Sladić Rimac, Mirjana Horvat, Nevenka Kovačić, Zavod za endokrinologiju Klinike za unutarnje bolesti i Sandra Hranić Klinika za pedijatriju.
1. Predavanja o novim tehnološkim postignućima
2.
Panel diskusija-u svakodnevnoj praksi primjena novih tehnologija
3.  Radionice: rješavnje problema u kojem su aktivno sudjelovale naše sestre Darija Sladić Rimac i Nevenka Kovačić kao voditeljice radinica
4.  Simulacija edukacije u svakodnevnoj praksi, gdje je uživo prezentirana edukacija bolesnika (edukator Nevenka Kovačić-Osijek, bolesnik Goran Toplek –Čakovec)

Na skupu sudjelovale i medicinske sestre iz pedijatrijske djelatnosti

Istovremeno je organizirana i javnozdravstvena akcija povodom  Hrvatskog dana šećerne bolesti 11.05.2024., (a koji se inače obilježava 14.svibnja), na Trgu Ante Starčevića u Osijeku, u organizaciji Društva za zaštitu oboljelih od šećerne bolesti Osijek i Udruga MaDi pod nazivom „Nebo  plavog Rocka“.

Na ovoj manifestaciji su aktivno sudjelovale i medicinske sestre Zavoda za endokrinologiju: Biljana Lošić Kolobarić, Jelena Rupčić i Anita Španić, koje su svojim preporukama o pravilnim životnim navikama i kontrolom glukoze u krvi ukazale građanima na mogućnost prevencije i dobrog liječenja ove teške kronične bolesti.

Skup su podržali i glazbenici koji ili imaju šećernu bolest ili oboljele članove obitelji.