U susret Međunarodnom danu sestrinstva

20220511 134518

U tjednu obilježavanja Međunarodnog dana sestrinstva 11.5.2022. na Klinici za Kirurgiju KBC Osijek održano je predavanje i radionica sa temom „Zbrinjavanje pacijenta sa stomom te praktična rješenja problematičnih stoma“. Organizatori su Zavod za abdominalnu kirurgiju i tvrtka Stoma Medical, s ciljem obnavljanja znanja i vještina kod zbrinjavanja pacijenata sa stomom. Naglasak predavanja je na prenošenju međusobnih iskustava i prenošenju novih spoznaja ostalim kolegicama na svim organizacijskim jedinicama.  Na predavanju je prisustvovalo 30 -ak sestara gdje su interaktivno sudjelovale kroz radionicu te su upoznate sa novitetima u području zbrinjavanja pacijenata sa stomom.

Osoba sa stomom ne mora i ne smije biti lišena životnih aktivnosti, profesionalnih ambicija i životnog veselja. Stoga je uloga sestre od iznimne važnosti, a sve u svrhu povećanja kvalitete života osoba sa stomom.