XIII. MEĐUNARODNI KONGRES UDRUGE MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA HRVATSKE ZA NEUROLOGIJU

2

U razdoblju od 28.09. do 01.10.2022.g. u Šibeniku je održan XIII. međunarodni kongres Udruge medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju pod nazivom „Utjecaj pozitivnih promjena na izazove današnjice“. Ove godine kongres je bio u svečanom ozračju jer Udruga slavi 25 godina postojanja. Iznimna nam je čast bila što je kongresu nazočno i predsjednik HKMS gosp. Mario Gazić mag.med.techn..

Kongres je imao za cilj potaknuti znanja i iskustava medicinskih sestara i tehničara iz kliničkog područja djelovanja ali i iz primarne zaštite. Kako je neurologija usko povezana sa drugim granama medicine, zastupljene su bile i druge grane poput pedijatrije i interne medicine a na kongresu su prisustvovale i kolegice iz patronažne službe te smo time proširile dosadašnja znanja o skrbi za neurološkog bolesnika nakon otpusta iz bolnice.

Teme kongresa obuhvaćale su više aspekata skrbi za neurološkog bolesnika. Kroz niz predavanja, radionice i panel diskusiju raspravljalo se o utjecaju neuroloških poremećaja na kvalitetu života, posljedicama covid-19 infekcije i kroničnim post virusnim stanjima, novim izazovima današnjice, incidenciji porasta neuroloških oboljenja ali i profesionalnom sagorijevanju. Sudjelovanje kolegica iz okruženja, Makedonije, Srbije i Bosne i Hercegovine, omogućilo je još zanimljiviju i bolju razmjenu iskustava te spoznaju o tome gdje se i na kojoj razini trenutno nalazi skrb za neurološkog bolesnika, kako u Hrvatskoj tako i u našoj ustanovi.

Sa Klinike za neurologiju KBC Osijek na kongresu je sudjelovalo 13 medicinskih sestara sa pet radova od kojih su četiri rada istraživačka i jedan prikaz slučaja.

Jedan od zaključaka kongresa bio je i da izazovi današnje skrbi za neurološkog bolesnika zahtijevaju definiranje standarda i normativa neurološke sestrinske prakse.