XXVII.Stručni skup Društva kirurških sestara Slavonije i Baranje

KirSestre

Dana 23. i 24. rujna 2016. godine u organizaciji HKMS, HUMS-a i KBC-a Osijek održan je u hotelu Osijek XVI. stručni skup Društva kirurških sestara Hrvatske i XXVII. stručni skup Društva kirurških sestara Slavonije i Baranje. Na skupu je učestvovalo približno 130 sudionika iz cijele Hrvatske te je prezentirano 30-ak stručnih radova, a teme radova ove godine su bile: razvoj profesionalne karijere medicinskih sestara, multidisciplinarni pristup u prevenciji bolničkih infekcija, kompetencije mentora kirurške njege, protokoli i postupnici u operacijskoj sali, poboljšanje sigurnosti i kvalitete, sestrinska dokumentacija. Naglašeno je kako su se posljednjih godina dogodile velike promjene u školovanju medicinskih sestara, sestrinskoj praksi i poboljšanju kvalitete zdravstvene skrbi i sigurnosti bolesnika.Kirurško društvo medicinskih sestara i tehničara je u skupini najstarijih  društava  u sestrinstvu na području Hrvatske.

Kirurško društvo medicinskih sestara Hrvatske osnovano je 1983. godine, dok je Kirurško društvo medicinskih sestara Slavonije i Baranje osnovano 1997. u Osijeku.