Zadaća medicinske sestre u brahiterapiji

Pozivam vas da prisustvujete predavanju u sklopu trajne edukacije medicinskih sestara/tehničara na nivou Kliničkog bolničkog centra Osijek koje će se održati….

Pozivnica