Zadaće medicinskog tehničara pri razvojnim poremećajima kuka