Zbrinjavanje politraumatiziranog bolesnika na OHBP-u