11. veljače 2019. godine – 27. Svjetski dan bolesnika

Bigstock Heart Stethoscope 43480282

Svjetski dan bolesnika obilježava se svake godine 11. veljače, a utemeljio ga je Papa Ivan Pavao II. 1992. godine kako bi skrenuo pozornost na bolesnike i njihove probleme.

Cilj Svjetskog dana bolesnika je podizanje svijesti šire javnosti o potrebama bolesnika i poštivanja njihovih prava te težnja za stvaranjem bolje zdravstvene i društvene zaštite koja će svakom oboljelom omogućiti dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu skrb.

Obilježavanjem ovog dana se izražava i zahvala svima onima koji skrbe o bolesnicima, a to su zdravstveni i nezdravstveni radnici te brojni drugi djelatnici i volonteri koji svojim plemenitim radom i trudom brinu o potrebama bolesnih.