Donacija Osječko – baranjske županije KBC-u Osijek

IMG 20210427 131706 040

Danas je našu ustanovu posjetio Ivan Anušić, župan Osječko-baranjske županije, povodom donacije medicinske opreme i operacijskih instrumenata za potrebe Zavoda za dječju kirurgiju.
Osječko-baranjska županija kontinuirano ulaže u medicinsku opremu i infrastrukturu naših klinika i zavoda čime pridonosi razvoju učinkovitijeg i kvalitetnijeg zdravstvenog sustava.
U razdoblju od 2017. godine do danas Osječko-baranjska županija uložila je preko 3 milijuna kuna za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek.

Zahvaljujući višegodišnjoj izvrsnoj suradnji i zajedničkim ciljevima značajno je unaprijeđena kvaliteta zdravstvene zaštite, osigurani bolji uvjeti rada zaposlenika kao i kvaliteta boravka naših pacijenta.

Od srca zahvaljujemo Osječko-baranjskoj županiji i županu Ivanu Anušiću na ukazanom povjerenju, razumijevanju, uspješnoj suradnji i vrijednim donacijama koje su od iznimnog značaja za našu Ustanovu, ali i cijelu regiju.

Donirana su sredstva za potrebe sljedećih klinika/zavoda/odjela:

Klinika za kirurgiju
Zavod za dječju kirurgiju
Klinika za neurologiju
Odjel za cerebrovaskularne bolesti
Zavod za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju
Klinika za očne bolesti
Ambulanta za dječju oftalmologiju i strabizam
Klinika za pedijatriju
Zavod za neonatologiju i neonatalnu intenzivnu medicinu
Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
Zavod za liječenje boli
Respiracijski centar
Klinika za unutarnje bolesti
Zavod za bolesti srca i krvnih žila
Zavod za nefrologiju
Zavod za hematologiju
Klinika za infektologiju
Klinika za ginekologiju i opstetriciju
Zavod za humanu reprodukciju i medicinski pomognutu oplodnju
Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju
Klinika za psihijatriju
Zavod za dječju i adolescentnu psihijatriju