Hrvatska udruga primalja

Od 1952 godine primalje u Hrvatskoj djeluju organizirano kroz udrugu primalja. Udrugu čine 32 podružnice.

Sjedište HUP-a:

Škola za primalje – Zagreb, Vinogradska cesta 29

Predsjednica HUP-a:

Barbara Finderle, VMS

V.d. tajnica:

Iva Podhorski Štorek , VMS, primalja

Podružnica Osijek, čija je predsjednica Jadranka Janković, broji 72 članice udruge.

Hrvatska udruga primalja je osnovana s ciljem da se primalje zajedničkim nastupom izbore za poboljšanje radnih i životnih uvjeta , te da se trajno stručno usavršavaju putem simpozija, tečaja te stručnih skupova. Prvi simpozij primalja održan je 1973 godine u Varaždinu , a nakon toga se izmjenjuje svake godine u drugom gradu. U programu edukacije primalja osim simpozija zacrtana je i organizacija stručnih skupova , koje organiziraju podružnice. Stručni skup obrađuje jednu najatraktivniju temu u tom momentu , traje jedan dan i zbog toga ga je lakše organizirati. Definicija primaljstva, koju su usvojili Međunarodna udruga primalja i Međunarodna udruga ginekologa i opstetričara , a kasnije potvrdila i svjetska zdravstvena organizacija označava ulogu primalje:
Primalja je osoba koja je uspješno završila odgovarajuću izobrazbu , i koja na temelju toga ima licencu za bavljenje tim poslom. Ona treba pružiti odgovarajući nadzor ženama tijekom trudnoće, porođaja i postpartalnog perioda., voditi porođaj i brinuti se o novorođenčetu..Primalja ima važnu ulogu u zdravstvenom prosvjećivanju, ne samo žena, nego obitelji i zajednice što uključuje antenatalnu zaštitu i pripremu za roditeljstvo.

Vizija udruge:

Kvalitetno obrazovane primalje, koje predstavljaju ključne osobe/partnere budućim roditeljima pri pružanju skrbi u fiziološkoj trudnoći, porođaju i u razdoblju babinja.
Ideally, sit with each of your students for five minutes or so during the first week dissertationauthors.com/ of school and listen to them.